• Giới thiệu

    Vườn quốc gia Cát Bà  là khu rừng đặc dụng của Việt Nam, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vườn quốc gia Cát Bà trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý, có trụ sở chính đóng trên địa bàn huyện  Cát Hải ,  Hải Phòng .

  • Vườn quốc gia Cát Bà

    Tổng diện tích tự nhiên của Vườn là 17.362,96ha, trong đó diện tích phần đảo là 10.912,51ha, diện tích phần biển là 6.450,45ha. Vườn Quốc gia Cát Bà nằm trên địa giới hành chính thuộc 6 xã và 1 thị Trấn: xã Gia Luận, Phù Long, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân Châu, Việt Hải và thị trấn Cát Bà, cách thành phố Hải Phòng khoảng 45km về phía Đông Nam, cách thành phố Hạ Long 25 km về phía Nam

VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.688.981
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0988809320
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn