Cơ chế phát triển bền vững với các Khu Bảo tồn

Trong thời gian Vừa qua, một số Vườn quốc gia và Khu bảo tồn đã có một số sáng kiến, kinh nghiệm quý báu trong việc tạo nguồn thu căn cứ vào các chính sách của nhà nước trên cơ sở tận dụng tiềm năng, lợi thế của đơn vị.

* Một sáng kiến quan trọng nhất để tạo nguồn thu cho các VQG và KBT đó là phát triển du lịch. Đa dạng sinh học tại các VQG, KBT hiện là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng để phát triển du lịch, đồng thời du lịch chính là tiềm năng để hỗ trợ trở lại bảo vệ đa dạng sinh học tốt hơn. Theo đánh giá của Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA): Các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên được ghi nhận có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, hoạt động du lịch tại đây tuy đã có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian vừa qua.

Việc khai thác du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên đã góp phần hỗ trợ thu nhập kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức của cộng đồng và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hoạt động này cũng đã tạo điều kiện mở rộng quan hệ, gắn kết giữa các vùng miền trên cả nước và quốc tế. Nguồn lợi thu được từ các dịch vụ du lịch được sử dụng để thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu như Vườn quốc gia Cúc Phương.

Nằm trong xu thế chung phát triển du lịch trên cơ sở tận dụng các tiềm năng sẵn có, phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Cát Bà trong những năm gần đây cũng đạt được một số kết của khả quan. VQG Cát Bà là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, được UNESCO công nhận năm 2004. Với những tiềm năng lợi thế đó nên VQG Cát Bà có nhiều cơ hội để phát triển du lịch không chỉ mức độ trong nước mà còn cả trong khu vực và tầm cỡ thế giới.

Nguồn thu của hoạt động du lịch VQG Cát Bà gồm: Doanh thu vé vào Vườn, hướng dẫn khách du lịch; cho thuê địa điểm làm du lịch, liên doanh liên kết; thu từ khách sạn, nhà nghỉ, lưu trú; thu từ nhà hàng, căng tin. 

VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.688.981
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0988809320
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn