• Thả chim Cao cát bụng trắng về với tự nhiên

    Vườn Quôc gia Cát Bà phối hợp với Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà thả loài chim quý, hiếm về với tự nhiên góp phân thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

  • Cơ chế phát triển bền vững với các Khu Bảo tồn

    Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đi kèm, duy trì chất lượng và chức năng của hệ thống môi trường. Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho Vườn quốc gia, Khu bảo tồn với tư cách doanh nghiệp hoạt động kinh doanh là cách tiếp cận được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đạt mục tiêu bảo tồn tốt hơn.

VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.688.981
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0988809320
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn